Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Giao Hà

tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên Giao Hà đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng và đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện tốt các phong trào do Đoàn cấp trên phát động như: “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở cơ sở. Tại Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa mới đảm bảo số lượng và cơ cấu theo quy định.

     DSC_0018

Đ/c Nguyễn Văn Chiều – Bí thư Đoàn thanh niên xã Giao Hà

 trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội

 

Xã Giao Hà có 270 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn ở 15 chi đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên trong xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực học tập, xung kích, tình nguyện trong các phong trào thi đua. Hưởng ứng phong trào xung kích vì cuộc sống cộng đồng và xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ xã Giao Hà cũng đã có những việc làm thiết thực như thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, hiến máu nhân đạo, đóng góp ủng hộ ngày công lao động, tiền của cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Do vậy, Giao Hà là một trong những địa phương đầu tiên được công nhận xã nông thôn mới của huyện ngay từ năm 2015. Nhiệm kỳ tới, Đoàn thanh niên tiếp tục coi trọng việc 5 Must-Own Items of Lingerie – sexy outfit ideas thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cán bộ đoàn nhằm thu hút và nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên tham gia trong tổ chức đoàn. Phấn đấu, hàng năm có 80% chi đoàn xếp loại vững mạnh, đoàn xã luôn xếp loại xuất sắc.

DSC_0055

 

Đ/c Vũ Thị Kim Khuy – Bí thư huyện đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu tại đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Giao Hà, đ/c Vũ Thị Kim Khuy – Bí thư huyện đoàn và lãnh đạo địa phương nhấn mạnh: Giao Hà là xã nội địa nên trong 5 năm qua tuổi trẻ trong xã đã xung kích, tích cực trong các phong trào thi đua, đặc biệt là tích cực trong phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và quê hương. Từ đây đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế như đồng chí Phùng Văn Tuân – Chi đoàn 1, Bùi Thị Hồng – Chi đoàn 2, Nguyễn Văn Tuấn – chi đoàn 11 với mô hình may công nghiệp, Đ/c Tô văn Thùy – Chi đoàn 8 với mô hình trồng nấm. Cùng với khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương đoàn viên thanh niên trong xã cũng đã mạnh dạn phát triển các ngành nghề phụ như nghề mộc, nghề may, cơ khí, kinh doanh dịch vụ đã tạo việc làm cho nhiều lao động trong xã. Trong phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ trong xã cũng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thực hiện các chương trình thanh niên tình nguyện như tham gia hiến máu, quyên góp, giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và lao động. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đoàn thanh niên Giao Hà đã vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và tích cực tham gia cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

DSC_0064

Đ/c Cao Xuân Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Giao Hà tặng hoa chúc mừng.

 

Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền và triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Đoàn còn hạn chế, một bộ phận thanh thiếu nhi thiếu ý thức tổ chức kỷ luật còn mắc vào các tệ nạn xã hội, vi phạm luật lệ giao thông… Do đó, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn thanh niên xã Giao Hà từng bước đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, coi trọng công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” trên cơ sở đó để Đoàn thanh niên xã Giao Hà thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra là thanh niên xã Giao Hà “Gương mẫu – Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Phát triển”.

 

DSC_0096

Ban chấp hành Đoàn thanh niên xã Giao Hà  khóa XX, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội Đoàn xã Giao Hà đã bầu Ban chấp hành khóa XX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên./.

Wir sind schon allein wegen des themas sehr nah https://hausarbeit-agentur.com/ghostwriting/ an der schulpraxis , kommentierte mcelvany die inhaltliche zusammenstellung