GIỚI THIỆU

Cách đây 60 năm , xã Giao Hà cùng chung địa giới hành chính với xã Giao Sơn và cùng chung nguồn gốc là làng Hoành Nhị thuộc Huyện Giao Thủy. Khoảng trên 500 năm trước người dân lao động ở khắp nơi đã hội tụ về đây quai đê, lấn biển, biến miền đất hoang sơ thành làng quê, dân dần trở lên trù phú, đông vui. Nhân dân nơi đây có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Quê hương đất nước. Trước CM tháng 8 đời sống của nhân dân trong xã nói riêng, huyện Giao thủy nói chung bị đói khổ, lầm than, dưới ách thống trị của bọn thực dân phong kiến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác hồ kính yêu, Nhân dân cả nước đã đứng lên tổng khởi nghĩa làm cuộc CM tháng 8  năm 1945 thành công, phá ách đô hộ của bọn thực dân , phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Năm 1946 Thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2, nghe theo lời kêu gọi của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân xã nhà lại cùng đồng bào cả nước nhất tề đứng lên, làm cuộc kháng chiến, toàn dân, toàn diện và trường kỳ gian khổ để chống thực dân Pháp. Suốt 9 năm trường từ (1946 – 1954) Nhân dân xã nhà, đã cùng quân dân cả nước, chịu đựng biết bao hi sinh, gian khổ và chiến đấu anh dũng, ngoan cường, đã lập lên chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, lừng lẫy 5 châu trấn động địa cầu , đập tan mộng xâm lăng của thực dân Pháp, giải phóng hoàn toàn Miền Bắc nước ta.

10

Hình ảnh: Cổng xã Giao Hà

Năm 1956, trong bối cảnh cả nước ta đang đi vào thời kỳ khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tiến hành cuộc cải cách ruộng đất; Chính Phủ có Quyết định chia tách xã Giao Sơn làm 2 xã là xã Giao Sơn và Giao Hà. Đội cải cách ruộng đất thừa  ủy quyền của thủ tướng Chính phủ đã đọc quyết định thành lập xã Giao Hà vào ngày 15/6/1956. Từ đây xã Giao Hà có tên trên bản đồ hành chính của Huyện Giao thủy (phía Bắc giáp thị trấn Ngô Đồng và xã Hoành Sơn, phía Đông giáp xã Bình Hòa, phía Tây giáp xã Giao Nhân, phía Nam giáp xã Giao Xuân và Giao Hải). Diện tích đất tự nhiên trên 629 ha, xã Giao Hà có hình thể chữ nhật, chiều dài 5 km, chiều rộng gần 1,6 km, bốn mặt đều có sông nước bao bọc rất thuận tiện cho giao thông thủy bộ và phát triển nền Nông nghiệp. Xã Giao Hà có 3 Tôn giáo là Phật giáo, đạo Công Giáo và đạo Tin Lành sống xen kẽ nhau, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước.

giao-thuy

Hình ảnh: Quê hương xã Giao Hà

Ngày đầu thành lập xã, tổ chức Đảng chỉ có 8 Đảng viên. Đội trưởng đội cải cách ruộng đất, chỉ định Ông Phùng Tuấn Khanh là Bí thư chi bộ xã. Đến ngày 15/11/11956 Đại hội chi bộ xã lần thứ nhất, đã bầu Ông Tô Văn Hoán là Bí thư chi bộ – kiêm Chủ tịch xã. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Nhân dân xã nhà đã đoàn kết, bảo vệ những thành quả của công cuộc cải cách ruộng đất và chăm lo đời sông cho nhân dân.
1. Về phát triển kinh tế:
Năm 1959 thành lập HTX đầu tiên ở thôn Sơn Hải, đến năm 1960 toàn xã có 7 HTX nhỏ, bước đầu đi vào làm ăn tập thể, các HTX còn gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm1966 chi bộ xã đã phát triển thành Đảng bộ, có 70 Đảng viên, Đảng bộ đã lãnh đạo 7 HTX nhỏ hợp nhất thành 2 HTX lớn (là HTXNN Hà Tiến và HTXNN Hà Thắng). Tháng 8/1973, đã hợp nhất 2 HTX thành một HTXNN toàn xã (mang tên HTXNN Giao Hà). Từ đây HTXNN sản xuất theo kế hoạch từng vụ, từng năm, đưa năng suất lúa ngày một đi lên.
+ Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( từ năm 1965 – 1975):
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân xã Giao Hà vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với Khẩu hiệu : “Chắc tay súng – Vững tay cày” đã thôi thúc cán bộ, Đảng viên và Nhân dân xã nhà, vừa hăng hái sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu với máy bay giặc Mỹ. Nhân dân Giao Hà đã dồn sức người, sức của, chi viện cho tiền tuyến lớn Miền Nam, góp phần cùng với quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất nước nhà.
+ Thời kỳ từ năm 1975 – 1986:
Đảng bộ và Nhân dân Giao Hà tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, và liên tục hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đời sống của người dân Giao Hà giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn và đói khổ.
+ Thời kỳ từ 1986 – đến nay:
Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và Nhân dân Giao Hà, đã đẩy mạnh về phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh trong Nông nghiệp như: đổi mới cơ cấu giống , cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh các khâu thủy lợi, thủy nông, phòng trừ sâu bệnh và ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nên đã giành thắng lợi khá toàn diện (trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và tổng sản lượng). Năng suất lúa năm sau cao hơn năm trước và duy trì khá ổn định, đạt từ 132 tạ – 138 tạ/ha/ năm ( Nếu so với thời kỳ 1960 – 1970 thì gấp trên 3 lần).
Năm 1994 thực hiện chủ trương dãn dân cư ra ở khu vực địa bàn xóm 6, đã tạo tiền đề phân bố dân cư khá đồng đều trên địa bàn toàn xã. Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi trong sản xuất Nông nghiệp, năm 2004, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng đề án chuyển đổi 41,12 ha đất trồng lúa vùng trũng, năng suất thấp, sang nuôi trồng đa canh, hình thành nhiều trang trại, gia trại (trồng trọt – chăn nuôi tổng hợp) làm ăn có hiệu quả khá tốt. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của cấp trên, năm 2004 đã thực hiện “Dồn điền đổi thửa” trong sản xuất Nông nghiệp, giảm từ bình quân 3,5 thửa/ hộ xuống còn 1,7 thửa/hộ. Đến năm 2011 tiếp tục thực hiện “Dồn điền đổi thửa trong sản xuất Nông nghiệp” (trong xây dựng NTM), Kết hợp làm giao thông thủy lợi nội đồng và chỉnh trang đồng ruộng, đã giảm bình quân từ 1,7 thửa/hộ xuống còn 1,3 thửa/hộ. Xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng sản xuất theo phương thức 3 cùng (đó là: cùng giống, cùng thời điểm gieo trồng và cùng biện pháp kỹ thuật tham canh) từ vụ Mùa năm 2012.
Cùng với ngành sản xuất Nông nghiệp không ngừng phát triển , Đảng bộ – Chính quyền và HTXNN quan tâm phát triển các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp như: Máy may công nghiệp, dệt len, chẻ tăm hương xuất khẩu, đan móc sợi, bẹ chuối, nghề mộc, nề, trồng nấm; các phương tiện máy móc sản xuất nông nghiệp, cơ khí ô tô vận tải, chở khách và các ngành nghề dịch vụ khác… để giải quyết công ăn, việc làm cho người lao động. Ngoài ra địa phương còn tạo điều kiện thuận lợi, cho hàng ngàn lao động đi làm ăn xa ngoài Huyện, ngoài Tỉnh và lao động hợp tác nước ngoài, góp phần tăng nguồn thu nhập rất lớn về cho địa phương, làm giàu cho quê hương và gia đình.
2. Về xây dựng cơ bản:
Là 1 xã thuần nông, nguồn thu ngân sách thấp và rất khó khăn, cơ sở vật chất ngày đầu thành lập xã, hầu như không có gì, với tinh thần chắt chiu, tiết kiệm trong chi tiêu, để tập trung nguồn ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ bản. Với phương châm “ Nhà nước và Nhân dân cùng làm” Đảng bộ và Nhân dân Giao Hà đã huy động mọi nguồn lực và sức dân tập trung cho xây dựng các công trình phúc lợi toàn dân, như hệ thống lưới điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế và các công trình phục vụ sản xuất. Năm 1992 bắt đầu kéo lưới điện về xã và sau đó xây dựng các trạm biến áp và hoàn thiện hệ thống lưới điện, (đến nay hệ thống lưới điện của xã đã chuyển giao lại cho ngành điện Nhà nước quản lý). Năm 1996 khởi công xây dựng hệ thống đường nhựa trên tuyến đường trục xã, đến nay đã xây dựng cơ bản hoàn thành hệ thống đường giao thông nông thôn trong toàn xã, gồm 10 km đường trục xã rảI nhựa; trên 20 km đường bao quanh và đường liên xóm, liên xã đã được nhựa hóa và bê tông; trên 30 km đường bê tông, dong – xóm. Hệ thống trường học và trạm y tế xã được đầu tư xây dựng kiên cố, khá hoàn thiện, theo yêu cầu chuẩn Quốc gia. Nghĩa trang liệt sỹ, cổng làng văn hóa đã đầu tư xây dựng rất trang nghiêm và lộng lẫy. Khu công sở, nơi làm việc của Đảng bộ – Chính quyền địa phương; Nhà văn hóa các xóm; hệ thống nước sạch nông thôn; bãi chôn lấp – xử lý rác thải để đảm bảo môi trường, đã được đầu tư xây dựng kịp thời, đáp ứng theo lộ trình xây dựng NTM. Các công trình phục vụ sản xuất, hệ thống cầu, cống, sông, mương được đầu tư xây dựng kiên cố và tu bổ thường xuyên, thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp và giao thông đi lại của Nhân dân.
3. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:
Sự nghiệp giáo dục – đào tạo : Năm học 1957 – 1958 xã Giao Hà mới thành lập trường cấp I, với hơn 300 học sinh, lớp học phần lớn phải học nhờ nhà dân. Đến năm học 1967 – 1968 mới thành lập được trường cấp II với 8 lớp học, có hơn 300 học sinh. Trường cấp II thành lập vào giữa lúc cuộc chiến tranh đánh phá Miền Bắc nước ta của đế quốc Mỹ đang diễn ra rất ác liệt, trường – lớp phải học sơ tán, rất khó khăn cho việc day và học. Đến năm 1998 trường Mầm Non mới chính thức được thành lập. Các nhà trường đã luôn đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ năm học 2004 – 2005 trở lại đây, sự nghiệp giáo dục đào tạo xã nhà đã phát triển lên tầm cao mới , các trường học đều đạt chuẩn Quốc gia. Số học sinh hàng năm thi đỗ vào các trường THPT được tăng dần, đạt tỷ lệ bằng mức bình quân chung trong toàn Huyện. Số học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và đào tạo Nghề, mỗi năm có hàng trăm học sinh. Xã nhà đến nay, đã có rất nhiều Tiến sỹ, Thạc sỹ và người có trình độ Đại học trở lên, đây là vốn quý cho công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và làm rạng danh cho quê hương nhà.
Về sự nghiệp Y tế – Dân số: Ngành y tế đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và làm tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã. Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác dân số KHHGĐ, giữ nhịp độ phát triển dân số tự nhiên ở mức bình quân 1%.
Công tác Văn hóa, thông tin và truyền thanh luôn được Đảng bộ – Chính quyền quan tâm chỉ đạo. Duy trì thực hiện tốt quy ước, hương ước văn hóa làng, xóm. Đến nay tất cá các xóm đều đạt danh hiệu “Xóm văn hóa NTM”, các cơ quan trường học đều đạt “Tiêu chuẩn văn hóa”. Hệ thống truyền thanh đảm bảo thông tin thông suốt trên địa bàn toàn xã, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Các chính sách xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa, được Đảng ủy -Chính quyền thường xuyên quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống của người dân xã Giao Hà trước đây, rất khó khăn và thiếu thốn, nhưng! ngày nay đã thật sự đổi thay, nâng lên tầm cao mới, rất đáng phấn khởi. Số hộ từ khá trở lên đạt trên 50%, số hộ trung bình trên 40%, số hộ nghèo còn dưới 5 %. Hầu hết các hộ gia đình, đều có đầy đủ các phương tiện sinh hoạt, nghe nhìn và phục vụ đời sống. Bức tranh toàn cảnh của quê hương Giao Hà đã thật sự khởi sắc, tươi mầu, đang vươn lên trên con đường đổi mới và hội nhập.
4. Về Quốc phòng và An ninh:
Cùng với phát triển kinh tế và văn hóa xã hội, 60 năm qua Đảng bộ và Nhân dân Giao Hà luôn thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh. Thời kỳ chống Mỹ cứu nước và chiến tranh biên giới, Đảng bộ đã phát động phong trào “ Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang” , “ Ba quyết tâm”…Lớp lớp con em Giao Hà hăng hái lên đường nhập ngũ, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, rất dũng cảm, ngoan cường trên các chiến trường, góp phần cùng quân – dân cả nước “Đánh cho Mỹ cút, Đánh cho Ngụy nhào” , giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước. Tổng kết các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiên tranh biên giới, xã Giao Hà có hàng nghìn con em nhập ngũ; Có gần 90 liệt sỹ; Hàng trăm thương binh, bệnh binh; Hàng trăm người bị nhiễm chất độc hóa học; Có một bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng” và 5 bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; Có trên 600 người được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến, và trên 300 người được tặng thưởng Bằng khen trong các cuộc kháng chiến. Đảng bộ và Nhân dân Giao Hà được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Công tác xây dựng LLDQTV và xây dựng lực lượng công an xã, luôn được quan tâm chăm lo. Đã thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, đề cao cảnh giác Cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền, bảo vệ Nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Liên tục hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân hàng năm.
5. Về xây dựng Hệ thống chính trị:
Nhìn lại 60 năm qua, Đảng bộ xã nhà đã có bước trưởng thành vượt bậc. Từ Đại hội Chi bộ xã lần thứ nhất (vào năm 1956) có 8 Đảng viên, Chi bộ đã trưởng thành lên Đảng bộ, năm 1966 Đại hội Đảng bộ xã Giao Hà lần thứ nhất có 70 Đảng viên. Đến tháng 4/2015 Đại hội Đảng bộ xã Giao Hà lần thứ 19 có trên 300 Đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Bước trưởng thành của Đảng bộ là điều kiện cơ bản, quyết định cho việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở luôn vững mạnh. MTTQ và các Đoàn thể Nhân dân luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ công tác chuyên nghành, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền Nhân dân ngày thêm vững mạnh. Nhiều năm liên tục Đảng bộ Giao Hà được cấp trên công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Chính quyền vững mạnh, MTTQ và các Đoàn thể Nhân dân đều đạt tiên tiến và xuất sắc. Đặc biệt là Đảng bộ Giao Hà đã lãnh đạo xây dựng thành công xã NTM ( giai đoạn 2010 – 2015).

Dưới ánh sáng các Nghị quyết của Đảng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện, Đảng bộ và Nhân dân Giao Hà đã đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được những thành tích từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao , đưa xã Giao Hà trưởng thành như ngày hôm nay. Chặng đường 60 năm qua, của Đảng bộ và Nhân dân Giao Hà, là chặng đường đầy cam go, thử thách và thăng trầm, nhưng! cũng là chặng đường đầy thắng lợi vẻ vang. Mỗi cán bộ, Đảng viên và mỗi người dân Giao Hà dù bất cứ ở nơi đâu, đều có quyền tự hào về quê hương mình, tự hào với những thành tựu lớn lao đã đạt được trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Quê hương và trong xây dựng NTM, đồng thời cũng nghiêm túc nhận thấy rằng: Có những lúc, những việc làm, còn bộc lộ nhiều thiếu sót, khuyết điểm, cần kịp thời khắc phục và sửa chữa.
Từ đây, xã Giao Hà chúng ta đã sang trang sử mới, giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được, để tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng và hoàn thiện hơn, các tiêu chí của xã NTM. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Giao Hà lần thứ 19 ( nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã đề ra. Giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM , Chính quyền vững mạnh, MTTQ và các Đoàn thể Nhân dân đạt TTXS. Nâng cao hơn đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân.
Nhân buổi Lễ kỷ niệm trọng thể này, tôi xin thay mặt Đảng bộ và Nhân dân Giao Hà bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm của Đảng – Nhà nước, của Tỉnh, của Huyện, sự ủng hộ của các ban nghành, Đoàn thể của Huyện, sự cổ vũ động viên của các xã, thị trấn trong Huyện và các cơ quan doanh nghiệp, trong suốt thời gian qua, đã giành cho địa phương xã Giao Hà, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ về vật chất – kinh phí và động viên về mặt tinh thần, để Đảng bộ và Nhân dân Giao Hà đạt được những thành tựu nêu trên.
Đảng ủy – Chính quyền địa phương, xin ghi nhận sự đóng góp tích cực, quý báu của các Đ/c Đảng viên lão thành, các thế hệ cán bộ tiền nhiệm, các gia đình có công với Cách mạng, các tầng lớp Nhân dân, những người con Quê hương trên mọi miền đất nước, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, những người đã làm lên thành quả rực rỡ hôm nay. Kính chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể Nhân dân: Mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực và cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn!

Sipa paper college also allowed me to combine my interest in public policy and journalism pretty seamlessly the imac curriculum is fantastic