Hội LHPN xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong nhiệm kỳ qua, HLHPN xã Giao Hà đã có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đại hội nhiệm kỳ đề ra, chất lượng hoạt động của hội từng bước đổi mới, có 11 chi hội đạt xuất sắc, đạt tỷ lệ 90%. Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2016- 2021, HLHPN Giao Hà phấn đấu: Hàng năm 100% cán bộ và 90% trở lên hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, có 80% trở lên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hội giúp đỡ để giảm nghèo, phấn đấu hàng năm thoát nghèo từ 3% trở lên, phấn đấu 80% chi hội phụ nữ đạt vững mạnh (Trong đó 20% chi hội vững mạnh tiêu biểu), hội LHPN xã giữ vững là đơn vị xuất sắc.

Hội LHPN xã Giao Hà vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.
dsc_4494

        Bà Bùi Thị Nhung – Phó chủ tịch HLHPN Giao Hà trình bày báo cáo tại Đại hội

Trong 5 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2011- 2016, Hội LHPN xã Giao Hà đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ công tác hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao được hiệu quả công tác hội và thúc đẩy sự phát triển phong trào phụ nữ. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đại hội nhiệm kỳ đề ra, chất lượng hoạt động của hội từng bước đổi mới, có 11 chi hội đạt xuất sắc đạt tỷ lệ 90%.

dsc_4501

Bà Phạm Thị Đăng – Chủ tịch HLHPN huyện tặng hoa chúc mừ

The r in colonelthe r write my paper in colonel by maeve maddox a reader , i’ve often wondered where the r sound came from in colonel