Mặt trận tổ quốc xã Giao Hà thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào ở cơ sở.

Là xã có 3 tôn giáo, MTTQ xã Giao Hà luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa trong cộng đồng dân cư tích cực đóng góp tiền của, công sức và trí tuệ xây dựng nông thôn mới.

dsc_8057

Nông thôn mới Giao Hà hôm nay

 Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do TW MTTQ Việt Nam phát động, những năm qua MTTQ xã Giao Hà luôn bám sát hướng dẫn triển khai các hoạt động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được nhiều kết quả thiết thực thu hút sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ và nhân dân trong xã. Đặc biệt là trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới MTTQ xã đã phát động các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị văn minh.


Giáo xứ Hoành Nhị xã Giao Hà

   Là xã có 3 tôn giáo, MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong cộng đồng dân cư tích cực đóng góp tiền của, công sức và trí tuệ xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là nhân dân đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và các công trình dân sinh khác như cầu cống, cổng chào. Nhờ vậy mà Giao Hà đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2015 được tỉnh và huyện đánh giá cao.

Nhân dân Giao Hà cùng chung sức xây dựng cầu dân sinh
thay thế cầu tạm thuộc xóm 4, xóm 8 xã Giao Hà
   Phấn khởi những kết quả đã đạt được MTTQ xã hiện đang phát động cán bộ nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giữ vững thành tích đã đạt được dành thành tích cao nhất hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập xã, đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015./.
Nguồn: Cổng thông tin Giao Thủy