Phụ nữ Giao Hà hỗ trợ hội viên giảm nghèo bền vững

freesports freesquare freestone freestudy freesuperman freetemperature freetime freetoothpaste freetoy freetrain Giao Hà (Giao Thủy) là xã thuần nông, chủ yếu chuyên canh cây lúa, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã nói chung, cán bộ, Chi tiết …