Phụ nữ Giao Hà hỗ trợ hội viên giảm nghèo bền vững

Giao Hà (Giao Thủy) là xã thuần nông, chủ yếu chuyên canh cây lúa, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã nói chung, cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội Phụ nữ các cấp phát động, Hội Phụ nữ xã đặc biệt quan tâm thực hiện tốt khâu đột phá: “Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”.

[IMG]
Gia đình bà Phùng Thị Gấm, xóm 10, xã Giao Hà có trên 2.000m2 trồng bí vụ đông và rau xanh các loại, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Theo đó hằng năm, Hội Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nhất là phong trào hỗ trợ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Công tác giảm nghèo được lồng ghép với việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, chủ động khai thác các nguồn vốn để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Hội Phụ nữ xã tiến hành rà soát, nắm địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, xác định rõ nguyên nhân; phân công các chi hội có biện pháp giúp đỡ hướng dẫn các gia đình phụ nữ nghèo xây dựng kế hoạch trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng đúng mục đích vốn vay và phân công lao động hợp lý trong mỗi gia đình để vươn lên giảm nghèo bền vững. Để nâng cao chất lượng quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay, Hội Phụ nữ xã đã thực hiện tốt 6 khâu ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện, triển khai hướng dẫn cho phụ nữ vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nhất là đối với phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi có nguồn vốn được phân bổ, Hội Phụ nữ xã cùng với các tổ tiết kiệm vay vốn (TKVV) tổ chức rà soát, chọn lựa đối tượng, hướng dẫn thành viên làm hồ sơ để giải ngân. Nhờ có sự quản lý đồng bộ, 5 năm qua, không có trường hợp nào nợ quá hạn, 100% tổ TKVV đều tham gia gửi tiền tiết kiệm. Đến nay, Hội Phụ nữ xã đang quản lý 3,5 tỷ đồng vốn vay của Ngân hàng CSXH cho 218 hộ vay. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi đã giúp được 22 hộ thoát 5 Must-Own Items of Lingerie – sexy outfit ideas nghèo. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Ban quản lý Quỹ quay vòng xây dựng công trình vệ sinh hộ gia đình, các hội viên còn được tiếp cận thêm nguồn vốn, cải thiện chất lượng sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường. Do có sự quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên nên 100% hộ vay đã hoàn trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn. Hiện lũy kế nguồn vốn quỹ quay vòng có trên 2,4 tỷ đồng cho 525 hội viên vay; nhiều hộ đã tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền trên 261 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, thực hành tiết kiệm cũng đã trở thành việc làm thường xuyên giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, phát huy nội lực, tạo lập nguồn vốn, chủ động giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã thành lập được 14 nhóm phụ nữ tiết 5 Must-Own Items of Lingerie – sexy outfit ideas kiệm với 680 thành viên tham gia. Qua 5 năm đã giúp cho 245 hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Hội Phụ nữ xã còn xây dựng quỹ hội với tổng số tiền gần 97 triệu đồng cho hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Không chỉ hỗ trợ hội viên, phụ nữ về vốn, Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với các ngành chức năng mở 10 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT về sản xuất, chăn nuôi, khuyến nông, khuyến ngư, kiến thức về VSATTP, phương pháp trồng rau sạch… cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên. Có kiến thức, có vốn, chị em đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, xây dựng trang trại, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đặc biệt, được sự quan tâm của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh, từ năm 2013, Hội LHPN huyện Giao Thủy đã chọn Hội Phụ nữ xã Giao Hà làm điểm chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng NTM, bảo vệ môi trường”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương cũng như xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Phụ nữ xã đã thành lập mô hình tổ phụ nữ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao trên cánh đồng mẫu lớn. 30 chị em tham gia mô hình đã được tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng cao bằng phương pháp sạ hàng, kỹ thuật sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh, công tác thu hoạch và xử lý rơm rạ, kỹ thuật trồng cây vụ đông, áp dụng KHKT vào sản xuất theo phương thức 3 cùng: cùng cánh đồng, cùng giống lúa, cùng kỹ thuật thâm canh. Hội Phụ nữ xã còn được Trung ương Hội LHPN Việt Nam quan tâm hỗ trợ 40 triệu đồng để đổ tuyến đường bê tông ra cánh đồng mẫu lớn, 3 máy gieo sạ hàng và một phần giống, phân bón, tạo thuận lợi cho hội viên phụ nữ đưa máy móc vào sản xuất, góp phần giảm tác hại do ô nhiễm môi trường, làm cho đời sống người dân có những thay đổi rõ rệt.

Với những hoạt động thiết thực, Hội Phụ nữ xã Giao Hà đã trở thành chỗ dựa vững chắc của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên, giúp chị em tự tin vươn lên trong cuộc sống, từng bước nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM tại địa phương.

Lam Hồng/Báo Nam Định