Thủ tục Xác nhận hồ sơ chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ gì.

Thủ tục Xác nhận hồ sơ chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ gì.

Lĩnh vực :Lĩnh vực Lao động, Thương binh – Xã hộiĐơn vị thực hiện :UBND cấp xãCơ sở pháp lý :

+ Quyết định 290/2005/QĐ-CP của Chính phủ.

+ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH.

– Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân khi làm thủ tục xác nhận phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: – Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

– Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ, không đúng, không đủ thì hướng dẫn bổ sung theo quy định).

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả xác nhận.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.   

– Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai cá nhân;

+ Các giấy tờ làm căn cứ chứng nhận thời gian tham gia kháng chiến.

– Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã.   

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ đã được xác nhận.

– Lệ phí (nếu có): Không.

– Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Thời gian :Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.Lệ phí :Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.Văn bản đính kèm :

Tên cơ quan UBND cấp xã
Tên lĩnh vực Lĩnh vực Lao động – TBXH
Tập tin đính kèm 891a_TT29_sold_2015.doc

Knewton’s gmat prep and lsat prep courses provide live and on-demand instruction from the country’s brightest and most experienced teachers, powered by help me do my homework for https://domyhomework.guru/ an adaptive learning engine that targets a student’s individual strengths and weaknesses