Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 – 2022.

freesports freesquare freestone freestudy freesuperman freetemperature freetime freetoothpaste freetoy freetrain Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên Giao Hà Chi tiết …

Phụ nữ Giao Hà hỗ trợ hội viên giảm nghèo bền vững

freesports freesquare freestone freestudy freesuperman freetemperature freetime freetoothpaste freetoy freetrain Giao Hà (Giao Thủy) là xã thuần nông, chủ yếu chuyên canh cây lúa, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã nói chung, cán bộ, Chi tiết …

Giao Hà kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã (1956 – 2016), đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 18/11, Xã Giao Hà đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1956 – 2016) và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015. Về dự chúc mừng Chi tiết …

Hội LHPN xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

freesports freesquare freestone freestudy freesuperman freetemperature freetime freetoothpaste freetoy freetrain Trong nhiệm kỳ qua, HLHPN xã Giao Hà đã có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đại hội nhiệm kỳ đề ra, chất lượng hoạt động Chi tiết …