Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 – 2022.

freesports freesquare freestone freestudy freesuperman freetemperature freetime freetoothpaste freetoy freetrain Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên Giao Hà Chi tiết …

Giao Hà kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã (1956 – 2016), đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 18/11, Xã Giao Hà đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1956 – 2016) và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015. Về dự chúc mừng Chi tiết …

Hội LHPN xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

freesports freesquare freestone freestudy freesuperman freetemperature freetime freetoothpaste freetoy freetrain Trong nhiệm kỳ qua, HLHPN xã Giao Hà đã có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đại hội nhiệm kỳ đề ra, chất lượng hoạt động Chi tiết …